Vesti

ISTRAŽIVANJE „RAD INSTITUCIJA U ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI NA PODRUČJU PČINJSKOG OKRUGA“

Odbor za ljudska prava Vranje, S.O.S Vranje, je početkom 2010. godine izdao istraživanje, pod nazivom„Rad institucija u zaštiti od nasilja u porodici na području Pčinjskog okruga“ gde je obuhvaćen jednoipogodišnji period od januara do decembra 2008. godine, i od januara do juna 2009. godine.
Autorka istraživanja je prof. dr Nevena Petrušić-dekanica Pravnog fakulteta u Nišu……..

Odbor za ljudska prava Vranje, S.O.S Vranje, je početkom 2010. godine izdao istraživanje, pod nazivom„Rad institucija u zaštiti od nasilja u porodici na području Pčinjskog okruga“ gde je obuhvaćen jednoipogodišnji period od januara do decembra 2008. godine, i od januara do juna 2009. godine.
Autorka istraživanja je prof. dr Nevena Petrušić-dekanica Pravnog fakulteta u Nišu. Sprovedeno istraživanje predstavlja prvo sagledavanje rezultata rada centara za socijalni rad, policije, opštinskih javnih tužilaštva, organa za prekršaje i parničnih i krivičnih sudova na području Pčinjskog okruga. Istraživanje smo posvetili svim ubijenim ženama i deci, žrtvama nasilja u porodici u 2008.godini u Pčinjskom okrugu. Takođe, jedan od ciljeva je bio i sticanje saznanja o međusektorskoj saradnji na lokalnom nivou u oblasti prevencije i pružanjazaštite, pomoći i podrške žrtvama porodičnog nasilja.