Arhiva

Intervencija u krizi i psihosocijalna pomoć žrtvama trgovine ljudima

/ Novi Sad 29.-31.mart 2007.god. / Na seminaru je predstavljena EC radionica (standardizacija). Takođe su održana predavanja od strane Prof.dr Nile Kapor Stanulović i Ivane Lepojević, psihologa, na teme Neophodnosti proširivanja edukovanosti volontera i rada u lokalnoj zajednici na problemu Trgovine ljudima, kao i Stres, trauma, kriza, strategije prevladavanja, vulnerabilnost i razvojni aspekti stresa.

/ Novi Sad 29.-31.mart 2007.god. / Na seminaru je predstavljena EC radionica (standardizacija). Takođe su održana predavanja od strane Prof.dr Nile Kapor Stanulović i Ivane Lepojević, psihologa, na teme Neophodnosti proširivanja edukovanosti volontera i rada u lokalnoj zajednici na problemu Trgovine ljudima, kao i Stres, trauma, kriza, strategije prevladavanja, vulnerabilnost i razvojni aspekti stresa.

           ASTRA seminar.

ASTRA seminar.

edan od rezultata sastanka Mreže ASTRA jeste da je Odbor za ljudska prava Vranje (SOS Vranje), kao regionalni centar ASTRE za jug Srbije, postao koordinator Mrežnog projekta „Mobilizacija zajednice u borbi protiv trgovine ljudima“, koji vodi CARE International North Western Balkans.

Seminar Mreže je organizovala mirovna grupa Esperanca, takođe uz finansijsku podršku CARE International NW Balkans.