Kampanje

Inicijativa za ravnopravno učešće žena u vlasti

Centar modernih veština, Evropski pokret u Srbiji, Beogradski fond za političku izuzetnost, Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) i Ženska vlada pokreću kampanju sa ciljem da žene u Srbiji budu adekvatno predstavljene u najvažnijim telima vlasti.

Centar modernih veština, Evropski pokret u Srbiji, Beogradski fond za političku izuzetnost, Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) i Ženska vlada pokreću kampanju sa ciljem da žene u Srbiji budu adekvatno predstavljene u najvažnijim telima vlasti.

Kroz zagovaranje za izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika 2011. godine, izborili smo da u Narodnoj skupštini Republike Srbije bude najmanje 30 odsto žena. To predstavlja veliki napredak i danas svrstava Narodnu skupštinu Republike Srbije među 30 parlamenata u svetu sa najvećim učešćem žena.[1] Da je ova inicijativa bila opravdana dokazuje i istraživanje Otvorenog parlamenta Žene u Parlamentu u kome se navodi: “Pojedini sagovornici u kvalitativnom istraživanju su istakli i neke prednosti većeg učešća žena. Ocenili su da žene donose drugačiji način razmišljanja koji je obeležen posebnom brigom za ranjive grupe, porodice, pokazuju više solidarnosti, odgovornosti, ozbiljnije se spremaju za sednice, diskutuju o zakonima i komuniciraju na jedan umereniji način”.

Vođeni ovim rezultatom i idejom da istovetan napredak moramo ostvariti i u izvršnoj grani vlasti, pokrećemo inicijativu u kojoj se od političkih stranaka koje se dogovaraju o sastavu buduće Vlade Republike Srbije

ZAHTEVA

Zastupljenost minimum 30 odsto žena u Vladi i najmanje jednu potpredsednicu Vlade

Zastupljenost 30 odsto žena u odborima Skupštine RS i u delegacijama skupštine RS u skladu sa Poslovnikom o radu odbora, u skladu sa Zakonom o NSRS (čl 27) i Zakonom o ravnopravnosti polova (član 38) – odnosno poštovanje donetih zakona

Uvođenje rodno senzitivnog jezika u Zakon o Vladi i Zakon o ministarstvima

Pozivamo organizacije, pojedince i pojedinke da nam se priključe.

Molimo organizacije koje žele da se priključe Inicijativi da svoju podršku pošalju do petka, 11. aprila do 12h na sledeću mail adresu: jelena.micic@cmv.org.rs, sa naznakom „Podrška inicijativi“.

Takođe vas molimo da potpišete peticiju i pošaljete poziv za potpisivanje peticije svojim saradnicima/saradnicama, aktivistima/aktivistkinjama, volonterima/volonterkama, jer je cilj peticije da se prikupi što više glasova pojedinaca i pojedinki, građana i građanki i tako pokaže da je ova tema zaista važna.