Vesti

HITNO ZAŠTITITE ŽRTVE NASILJA – UDALJITE NASILNIKA

Koalicija ženskih organizacija zahteva uvođenje hitnih mera zaštite.

Koalicija ženskih organizacija zahteva uvođenje hitnih mera zaštite.

Autonomni ženski centar je uputio predlog Ministarstvu unutrašnjih poslova, da po uzoru na mnoge evropske zemlje, u Zakon o policiji uvede meru udaljavanja nasilnika iz stana i zabranu kontaktiranja sa žrtvom na 14 dana. Ovu meru bi određivala policija na licu mesta ili najviše 48 sati nakon događaja.

Kada se desi nasilje, u Srbiji uglavnom žene i deca izlaze iz kuće, dok nasilnik koji je jedini odgovoran za nasilje ostaje u zajedničkom domu, ne snoseći posledice za svoje ponašanje. Za to vreme žena sa decom boravi u oskudnom ili nebezbednom prostoru, menja dotadašnji način života, deca menjaju okruženje i školu. Boravak u sigurnoj kući je vremenski ograničen i uglavnom nedovoljan da se žena osnaži, pronađe mesto gde će živeti sa decom, posao i reši druga životna pitanja, zbog čega se neretko vraća nasilniku.

Predlog Autonomnog ženskog centra oslanja se na Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, član 52 – Hitne mere zaštite. Ovaj član obavezuje države da preduzmu neophodne mere da nadležni odgani u situaciji neposredne opasnosti imaju mandat da izdaju nalog učiniocu nasilja da napusti mesto stanovanja žrtve u dovoljnom vremenskom periodu i da mu zabrane da kontaktira žrtvu. Istovremeno, to je i preporuka Komiteta Ujedinjenih nacija za eliminaciju diskriminacije žena data jula 2013. Republici Srbiji u vezi sa nasiljem prema ženama.

Ovakvo ovlašćenje policije je prvi put uvedeno 1996. godine u Austriji, nakon čega su međunarodna tela proglasila taj model dobrom praksom koju treba da prate i ostale države. Mnoge evropske države su usvojile slično zakonodavno rešenje (Nemačka, Švajcarska, Slovenija…).

Pored toga što je pravednija, opcija u kojoj nasilnik napušta kuću je jeftinija za državu, jer smanjuje troškove, kao što je plaćanje boravka u sigurnoj kući.

Pozivamo građane i građanke da se pridruže našem zahtevu i putem sajta Potpisujem.org pošalju Ministarstvu unutrašnjih poslova poruku podrške za uvođenje hitnih mera zaštite.

IGRAJTE KVIZ U KOME SVI DOBIJAMO – UDALJITE NASILNIKA!