Arhiva

Hendikep je pitanje ljudskih prava i antidiskriminacije

/ Kragujevac, 25. april 2007. / U Kragujevcu je održan seminar na temu prava hendikepiranih i diskriminacija sa kojom se oni susreću.

/ Kragujevac, 25. april 2007. / U Kragujevcu je održan seminar na temu prava hendikepiranih i diskriminacija sa kojom se oni susreću.

Organizatori ovog seminara bili su Udruženje studenata sa hendikepom iz Beograda i Udruženje studenata sa hendikepom iz Kragujevca u saradnji sa Švedskim helsinškim komitetom za ljudska prava. Predavači na ovom seminaru bili su mr Saša Gajin iz Centra za unapređivanje pravnih studija iz Beograda koji je govorio o pravnom režimu zaštite od diskriminacije i advokatica Violeta Kočić iz Beograda koja je govorila o pozitivnim propisima koji se odnose na osobe sa hendikepom i o njihovim praktičnim primenama. Na ovom seminaru prisustvovali su predstavnici Mreže CHRIS iz Vranja i Novog Sada. Zaključak ovog seminara je da prava osoba sa hendikepom i pored donešenih novih propisa i dalje nisu dovoljno zaštićena.