Arhiva

„Gole činjenice“, anti-trafiking kampanja NVO Astra

GOLE ČINJENICE je peta anti-trafiking kampanja koju NVO ASTRA vodi od početka svog rada. Cilj ove kampanje je da podseti kako širu javnost, tako i državne organe, da je problem trgovine ljudima u našoj zemlji i dalje prisutan, što se u društvu koje sve više toleriše nasilje i kršenje ljudskih prava često zaboravlja.

GOLE ČINJENICE je peta anti-trafiking kampanja koju NVO ASTRA vodi od početka svog rada. Cilj ove kampanje je da podseti kako širu javnost, tako i državne organe, da je problem trgovine ljudima u našoj zemlji i dalje prisutan, što se u društvu koje sve više toleriše nasilje i kršenje ljudskih prava često zaboravlja.

U toku šest godina svog rada, od marta 2002. do marta 2008. godine, putem ASTRA SOS telefona primljeno je preko 7,500 poziva. Samo tokom prethodne dve godine primili smo više od 3,500 poziva, od kojih je većina direktno bila vezana za problem trgovine ljudima, tj. za pružanje pomoći žrtvama trgovine ljudima u fazi njihovog zbrinjavanja i zaštite, i kasnije, tokom procesa oporavka i reintegracije.

ASTRA je do sada identifikovala 264 žrtve, većinom ženskog pola, a 40% njih su deca, tj. osobe mlađe od 18 godina. Svima njima je pružena pomoć, u dužem ili kraćem periodu, kako na terenu, tako i u okviru ASTRINOG Dnevnog centra, koji, kao program za reintegraciju namenjen prvenstveno žrtvama trgovine ljudima koje nisu smeštene u skloništima, postoji od januara 2007. godine.

Srbija je zemlja porekla, tranzita i destinacije, tj. eksploatacije žrtava trgovine ljudima, često i istovremeno. Naime, u porastu je interna trgovina ljudima, gde žrtve bivaju prodavane iz jednog grada u drugi, bez prelaska državne granice. Seksualna eksploatacija je i dalje dominantan oblik eksploatacije u Srbiji, ali ne sme se zanemariti i trgovina decom radi prinudnog prosjačenja, kao i trgovina muškarcima radi radne eksploatacije.

GOLE ČINJENICE u ASTRINO i svoje ime izgovaraju Jugoslav Ćosić, Milutin Petrović, Ivan Tasovac, Dejan Anastasijević, Željko Bodrožić, Branislav Lečić i Vukašin Marković. Oni su izabrani kao muškarci koji su uspeli da zadrže profesionalni i lični kredibilitet i koji su poznati po insistiranju na saopštavanju istine.

Kampanju GOLE ČINJENICE podržali su Misija OEBS u Srbiji i ADA – Austrijska agencija za razvoj i saradnju.