Vesti

FORMIRANA REGIONALNA MREŽA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA U PČINJSKOM OKRUGU

/ Vranje, 11.07.2017./ U organizaciji Odbora za ljudska prava Vranje – SOS telefona Vranje, u utorak, 11.07.2017. godine održana je osnivačka skušpština Regionalne mreže protiv nasilja nad ženama u Pčinjskom okrugu „ZAJEDNIČKI ODGOVOR NASILJU NAD ŽENAMA“.

/ Vranje, 11.07.2017./ U organizaciji Odbora za ljudska prava Vranje – SOS telefona Vranje, u utorak, 11.07.2017. godine održana je osnivačka skušpština Regionalne mreže protiv nasilja nad ženama u Pčinjskom okrugu „ZAJEDNIČKI ODGOVOR NASILJU NAD ŽENAMA“.

Sastanak je organizovan u okviru Programa rada i izgradnje Regionalne Mreže NGO i institucija protiv nasilja nad ženama u Pčinjskom okrugu.

Stručna saradnica na programu formiranja Regionalne mreže protiv nasilja nad ženama u Pčinjskom okrugu bila je Lidija Milanović, rukovodilac programa za razvoj sistema socijalne zaštite i stručnjakinja u oblasti rada sa žrtvama nasilja.

Sastanku su prisustvovali po dva predstavnika Lokalnih mreža iz 6 opština Pčinjskog okruga i grada Vranja. Na ovom skupu, na predlog inicijativnog odbora formirana je Skupština i Stručni savet Regionalne mreže koga čine članovi Lokalnih mreža opština Pčinjskog okruga. Time je ozvaničen početak rada Regionalne mreže protiv nasilja nad ženama u Pčinjskom okrugu.

Inicijativu za formiranje prve Regionalne mreže iz oblasti suzbijanja nasilja nad ženama u porodici 9. decembra 2014. godine potpisalo je oko 100 učesnika Regionalne Konferencije protiv nasilja nad ženama u Pčinjskom okrugu, koju je organizovao SOS telefon Vranje.

Značaj međusektorske saradnje i zajedničkog efikasnog rada NGO i profesionalaca na suzbijanju nasilja u porodici, danas jednog od vodećih problema u društvu, je definisan Opštim kao i Pojedinačnim protokolima koji se odnose na rad policije, Centara za socijalni rad, zdravstva i pravosudja, novim Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici kao i Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

U okviru izgradnje Regionalne mreže u 2015, 2016. 2017. godini SOS Telefon Vranje je organizovao bazične radionice, seminare, stručne sastanke radnih grupa Lokalnih mreža za borbu protiv nasilja u porodici u svih sedam opština u Pčinjskom regionu.