Arhiva

Femicid u Srbiji

/ Mreža žene protiv nasilja / Femicid je rodno zasnovano ubistvo, učinjeno nad ženama, devojkama, devojčicama pa i bebama ženskog pola od strane osoba muškog pola.

/ Mreža žene protiv nasilja / Femicid je rodno zasnovano ubistvo, učinjeno nad ženama, devojkama, devojčicama pa i bebama ženskog pola od strane osoba muškog pola.

Prikupljanjem i analizom novinskih članaka, Mreža Žene protiv nasilja je u periodu od 01. januara do 31. oktobra 2011. godine prikupila podatke o 35 žena ubijenih od strane muškaraca u Srbiji. U okviru porodično/partnerskog konteksta ubijeno je 27 žena i 8 van njega (učinioci: komšija, kolega, štićenik, prijatelji dece). Fokusiraćemo se na 27 žena koje su život izgubile u porodično/partnerskom kontekstu.

Sve žene su poznavale učinioca, od toga petnaest učinioca bili su suprug, sedam bivši suprug. Tri žene ubio je sin, jednu svekar i jednu zet.

Šest učinioca je nakon ubistva izvršilo samoubistvo, a tri su pokušala.

Devet žena ubijeno je pištoljem. Pet žena je ubijeno nožem, tri su premlaćene na smrt, a tri usmrćene sekirom. Jedna žena je ubijena aktiviranjem bombe, jedna je ubijena kalašnjikovom, a jedna udavljena.

Četiri žene su ubijene na druge načine: u dva slučaja ne zna se tačna okolnost nastupanja smrti (leš jedne žrtve nađen je dva meseca nakon nastupanja smrti, a za jednu ženu se pretpostavlja da je udavljena). Jedna žena je udavljena pertlom, jedna je premlaćena letvom.

Osamnaest ubistava se desilo u zajedničkom stanu žrtve i učinioca, pet u drugim prostorima (dva na ulici, jedna u šumi, i dve na radnom mestu), dva ubistva su se desila u stanu/kući ubijene i dva u njegovom stanu/kući.

Devet žena imale su između 36 i 45 godina starosti, šest žena je bilo starosti od 56 do 65 godina, četiri žene su stare preko 65 godina, četiri žene su imale između 26 i 35 godina, i četiri žene su bile starosti između 46 i 55 godina. 48 osoba ostalo je bez majke, od toga 21 su maloletna deca.

Na osnovu analize novinskih članaka u 10 slučajeva je poznato da li je nasilje prijavljivano institucijama pre nego što je ubistvo učinjeno, od toga u 9 slučajeva nasilje je bilo prijavljivano i pre nego što se ubistvo dogodilo, a samo u jednom slučaju nije bilo prijavljivano.

21 od ukupno 27 ubijenih žena, živela je u zajednici sa učiniocem, dok je 6 žena živelo odvojeno od učinioca

Pet od ukupno 7 ubijenih žena koje su bile u bivšem bračnom odnosu sa učiniocem nije živelo u zajednici sa njim. U Krivičnom zakoniku Republike Srbije, u vezi sa krivičnim delom nasilja u porodici, i pored apela i amandmana koje su predlagale ženske nevladine organizacije 2009. godine, ostala je odrednica „života u zajedničkom domaćinstvu za bivše supružnike“ kao uslova za zaštitu bivših suružnika od nasilja u porodici.