Vesti

EVROPSKA KOMESARKA ZA JEDNAKOST O PORODIČNOM NASILJU ZA VREME PANDEMIJE VIRUSA COVID 19

/ 06. Maj 2020./ Evropska komesarka za jednakost Helena Dalli,  imala je 06. maja 2020.godine virtualni građanski dijalog na Facebook stranici EU Justeice and Constumers, na temu porodičnog nasilja u vreme virusa korona.  

Ona je ovom prilikom rekla da je pandemija virusa covid 19 test za čovečanstvo i u pogledu porodično partnerskog nasilja i pozvala sve da se zajedno borimo protiv ovog problema. Istakla je da je su posebno žene i deca ugrožena, imajući u vidu da se nalaze u izolaciji sa članom porodice koji vrši nasilje nad njima i da su često u nemogućnost da potraže pomoć. Stoga je jako bitno, kako je rekla, da države preduzmu sve neophodne mere kako bi se nasilje  u porodici sprečilo, i pozvala ih da podrže udruženja  koja pružaju pomoć i podršku žrtvama porodično – partnerskog nasilja.

Istakla je da je nophodno da se Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi  protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) primenjuje i u vreme pandemije virusa korona.

 Ceo dijalog možete pogledati na sledećem linku:

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-190636?lg=OR&fbclid=IwAR0tsVoAQQTfvGCq9ia2RCqMNJa5E9tagYiCz-XilXginI41IaN_eIPR4fs