About us

OCD ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA VRANJE / SOS TELEFON VRANJE

U okviru OCD Odbora za ljudska prava Vranje (osnovan 1998. godine, a registrovan 2001.), grupa žena je 2002. godine formirala SOS telefon Vranje za podršku i pomoć ženama i deci žrtvama nasilja u porodici. Sedište SOS telefona je u Vranju i pruža usluge ženama i deci u 7 opština Pčinjskog upravnog okruga na jugu Srbije. Do danas je ovo jedini SOS servis za podršku i pomoć ženama i deci žrtvama nasilja u porodici u okrugu.

 

Na inicijativu SOS telefona Vranje u Vranju je 7. marta 2008. osnovana lokalna mreža za zaštitu i podršku ženama i deci žrtvama nasilja u porodici. Vrsta SOS servisa: Svakodnevno dežurstvo pored SOS telefona Vranje (radnim danom od 10:00 do 20:00 časova), vikendom od 17:00 do 20:00; Podržavajući razgovori sa ženama i decom žrtvama nasilja u porodici (informativni razgovori, emotivna podrška, informisanje o pravima i nadležnosti institucija, upućivanje na institucije; Praćenje žrtava i posredovanje u procesu dobijanja zaštite od institucija, upućivanje žrtava porodičnog nasilja lekaru (pregledi, konsultacije sa lekarima); Smeštaj žrtava nasilja u porodici koje se jave SOS telefonu u Prihvatnu stanicu – Sigurnu kuću; Besplatno pravno savetovalište; Pružanje besplatnih servisa u oblasti pravne podrške i pomoći (pravni saveti, pisanje podnesaka, prosleđivanje dokumentacije o žrtvama nasilja nadležnim institucijama, posredovanje u procesu dobijanja zaštite od institucija (usmeno i pisanje dopisa) – CSR, policija, tužilaštvo, sud, zdravstvene ustanove, podrška žrtvama u dobijanju sudskih mera zaštita od nasilja u porodici po Porodičnom zakonu; Aktivnosti sa ciljem edukacije i razvoja lokalne mreže OCD i nadležnih institucija za prevenciju i zaštitu žena i dece žtava porodičnog nasilja; Rad tima SOS advokata senzibilisanih i obučenih za efikasno zastupanje žena i dece žrtava porodičnog nasilja.