Vesti

EBRD sa pet miliona evra pomaže žensko preduzetništvo

/ BEOGRAD, Beta, 13. februara 2015./ – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Banka Inteza (Intesa) potpisale su ugovor o kreditnoj liniji od pet miliona evra za podršku ženama preduzetnicama u Srbiji u okviru programa „Žene u biznisu“ namenjenog Zapadnom Balkanu.

/ BEOGRAD, Beta, 13. februara 2015./ – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Banka Inteza (Intesa) potpisale su ugovor o kreditnoj liniji od pet miliona evra za podršku ženama preduzetnicama u Srbiji u okviru programa „Žene u biznisu“ namenjenog Zapadnom Balkanu.

Kako se navodi u saopštenju EBRD, Banka Inteza je prva banka u Srbiji koja se priključila tom programu, a novac iz kreditne linije biće iskorišćen za kreditiranje malih i srednjih preduzeća (MSP) kojima upravljaju žene.

Precizira se da kredit EBRD uključuje tehničku pomoć partnerskim finansijskim institucijama, kao i savetodavne usluge ženama preduzetnicama.

„Žene preduzetnice u Srbiji suočavaju se sa izazovima u pogledu pristupa finansiranju i savetima koji su im potrebni za razvoj poslovanja. Zato nam je drago što udružujemo snage sa našim dugoročnim partnerom Bankom Inteza u naporima da podržimo žene u biznisu“, izjavio je Henri Rasel, direktor EBRD za finansijske institucije zapadnog Balkana, Ukrajine, Moldavije i Belorusije.

Prema rečima direktora EBRD za Srbiju Matea Patronea, „projekat targetira dva važna cilja EBRD u Srbiji: podrška privatnom sektoru i premošćavanje rodnog jaza u preduzetništvu proširivanjem pristupa finansiranju za žene u biznisu“.

Predsednica Izvršnog odbora Banke Inteza Draginja Đurić je istakla da ta je banka, kao vodeći kreditor domaće privrede, aktivno uključena u proces ekonomskog osnaživanja žena.

„Ugovor sa EBRD dodatno potvrđuje težnju da doprinesemo stvaranju boljih uslova za razvoj ženskog biznisa, a time i ukupnog preduzetništva kao ključnog oslonca povećanja zaposlenosti i dugoročnog privrednog rasta“, rekla je ona.

Ističe se da EBRD kroz program „Žene u biznisu“ planira da sa 20 miliona evra doprinese kreiranju kreditnih linija za podršku ženskom preduzetništvu preko lokalnih banaka u zemljama zapadnog Balkana
uključujući Srbiju, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Crnu Goru.

Taj program obuhvata finansiranje, tehničku podršku za partnerske finansijske institucije, mentorstvo i dugoročnu obuku za žene preduzetnice, kao i mehanizam deljenja rizika.

Vlada Švedske je obezbedila dodatnih 33 miliona švedskih kruna (oko 3,6 miliona evra) za jačanje kapaciteta institucija kako bi pomogla bankama u regionu u razvoju finansijskih proizvoda koji ispunjavaju specifične potrebe ženskog preduzetništva i obezbedila preduzećima kojima upravljaju žene znanje koje im je potrebno za razvoj i unapređenje poslovanja.

Za ovaj program na raspolaganju su i sredstva drugog donora, Luksemburga, u ukupnom iznosu od 1,5 miliona evra, dok je 2 miliona evra obezbeđeno od strane Specijalnog fonda akcionara EBRD za mehanizam deljenja rizika, navodi se u saopštenju EBRD.