Vesti

DRUGA REGIONALNA KONFERENCIJA „ZAJEDNIČKI ODGOVOR NASILJU NAD ŽENAMA“

/ Vranje, 12.12.2016./ U organizaciji Odbora za ljudska prava Vranje – SOS telefona Vranje u velikoj sali Skupštine grada u Vranju, 12. decembra 2016. godine održana je Druga regionalna konferencija lokalnih mreža Pčinjskog okruga pod nazivom „Zajednički odgovor nasilju nad ženama“.

/ Vranje, 12.12.2016. / U organizaciji Odbora za ljudska prava Vranje – SOS telefona Vranje u velikoj sali Skupštine grada u Vranju, 12. decembra 2016. godine održana je Druga regionalna konferencija lokalnih mreža Pčinjskog okruga pod nazivom „Zajednički odgovor nasilju nad ženama“.

Konferenciji je prisustvovalo preko 80 učesnika-članova lokalnih mreža za suzbijanje nasilja u porodici i partnerskim odnosima iz svih 7 opština krajnjeg juga Srbije: Vranje, Bujanovac, Presevo, Trgoviste, Bosilegrad, Surdulica, Vladicin Han, predstavnici lokalnih samouprava, tela za rodnu ravnopravnost, Organizacija civilnog društva.

Zahvaljujući na poverenju I posvećenosti izgradnji multisektorskog rada lokalnih mreža, što potvrđuje I brojnost učesnika Konferencije, koordinatorka Odbora za ljudska prava Vranje – SOS telefona Vranje, Suzana Antić Ristić je naglasila da je prva Regionalna Konferencija održana 9.decembra 2014. godine. I ovo drugo regionalno okupljanje, kao I pre dve godine, organizovano je u okviru obeležavanja „16 dana aktivizma“ i deo je globalne narandžaste Kampanje Generalnog sekretarijata Ujedinjenih nacija „Ujedinimo se kako bi zaustavili nasilje nad ženama“ . Ove godine, na ovaj način opštine juga Srbije podržale su državnu kampanju Ministarstva pravde „Isključi nasilje“.

Konferenciju je otvorio I učesnike pozdravio dr Slobodan Milenković, gradonačelnik grada Vranja. O novim zakonima i merama u borbi protiv nasilja u porodici govorio je Vladimir Bojičić, savetnik u Ministarstvu pravde, Gorjana Mirčić Čaluković, zamenik javnog tužioca i član Radne grupe Ministarstva pravde za izradu Zakona o sprečavnju nasilja u porodici. O rezultatima programa Agencije UNDP I planovima za dalji razvoj multisektorske saradnje na sprečavanju nasilja nad ženama, u porodici I partnerskim odnosima u Srbiji, govorila je Maja Branković Đundić, predstavnica Agencije Ujedinjenih nacija UNDP i koordinatorka Programa „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji“.

Rezultate novoformirane Radne grupe Lokalne Mreže Vranja, koja od marta 2016. godine, mesečno održava redovne stanke, prisutnima su predstavili stalni članovi ovog tima: Emilija Tončić-zamenik javnog tužioca OJT Vranje, Marija Janićijević, sudija– rukovodilac krivičnog odeljenja Osnovnog suda Vranje i Siniša Stanković, pomoćnik komandira Policijske uprave Vranje.

Pre početka Konferencije, tim SOS telefona Vranje organizovao je prikupljanje potpisa u okviru peticije za proglašenje 18. Maja – Danom sećanja na ubijene žene žrtve nasilja.

Dr Slobodan Milenković, gradonačelnik Vranja je pružio podršku organizatorima I učesnicima, napominjući da oni posvećeno razvijaju međusektorski rad. „Organizujući Regionalnu konferenciju, Jug Srbije se pridružio državnoj kampanji Ministarstva pravda „Isključi nasilje“. Nasilje nad ženama je problem savremenog društva. Jug Srbije je, takođe, prepoznao opasnost nasilja nad ženama i u tom smislu, prošle godine je počela sa radom „Sigurna kuća“ sa 25 ležajeva“. Ovakve konferencije i aktivnosti su važne, jer u mnogome doprinose da zalaganje svih vas bude vidljivo, prvenstveno za one kojima je vaš svakodnevni rad najpotrebniji, a to su sve žrtve, pre svega žene i deca porodičnog i partnrskog nasilja. Ovaj skup, prisustvo predstavnika ministarstva pravde, kancelarije UN-UNDP u Srbiji i predstavnika iz svih sedam opstina Pčinjskog okruga, su potvrda da jug Srbije ozbiljno prepoznaje opasnost koju sa sobom nosi nasilje u porodici.To je i poruka da ćemo se dosledno, zajedno boriti protiv ovog društvenog problema“, istakao je gradonačelnik.

Vladimir Bojičić, savetnik u Ministarstvu pravde je istakao da je ova konferencija pravi primer stvaranja široke koalicije, čiji je cilj ograničavanje nasilja. “Inicijativa za nova zakonska rešenja je potekla upravo sa ovakvih aktivnosti civilnih organizacija, novi zakon za spečavanje nasilja u porodici je “pisan na terenu”, iz iskustava Grada Zrenjanina. Sam Zakon predstavlja sistemsko rešenje. Nadležne institucije dobijaju šira ovlašćenja, biće formirana i evidencija o nasilnicima“. istakao je između ostalog Vladimir Bojičić.

„ Jedna od važnih novina koje donosi novousvojeni Zakon o sprečavanju nasilja u porodici jesu hitne mere, pre svega mera udaljavanja nasilnika sa lica mesta. Ovim je policiji dato veće ovlašćenje“, istakla je Gorjana Mirčić Čaluković, zamenik javnog tužioca i član Radne grupe Ministarstva pravde za izradu Zakona o sprečavnju nasilja u porodici i naglasila da primena novog Zakona počinje 1. jula 2017. godine. „Akcenat je i na edukaciji profesionalaca, na formiranju grupa za koordinaciju pri OJT koje će detaljno razmatrati pojedinačno slučajeve nasilja u porodici. Cilj je unaprediti koordinaciju nadležnih institucija i obezbediti brzu reakciju i zaštitu žrtava porodičnog nasilja“, između ostalog je naglasila Mirčić Čaluković i istakla značaj izmene Krivičnog Zakonika gde su usvojena tri nova krivična dela u oblasti zaštite od nasilja u porodici: proganjanje; polno uznemiravanje; prinudni brak.

U okviru Agencije UNDP Srbija, nastavljen je program „Integrisani odgovor u borbi protiv nasilja nad ženama“ u okviru kojeg je planirana podrška za početak rada jedinstvenog SOS nacionalnog telefona, ali i za dalje jačanje multisektorske saradnje glavnih institucija u zaštiti od porodičnog nasilja, naglasila je Maja Branković Đundić, koordinatorka Programa „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji“. Naglasila je važnost rada ženskih OCD, pre svega SOS telefona i važnost dugogodišnjeg iskustva u radu sa ženama žrtvama porodičnog i partnerskog nasilja, a u kontekstu potrebe da društvo ima zajednički odgovor nasilju u porodici. Istakla je da UN na globalnom nivou prepoznaju problem nasilja nad ženama u celom svetu, i da je ovakav skup dobar primer kako lokalne zajednice mogu dati doprinos širenju poruka Narandžaste kampanje UN.

Organizatori Druge regionalne konferencije je Odbor za ljudska prava Vranje kroz Program specijalizovani SOS telefon Vranje, uz podršku Oak fondacije, Grada Vranja i opština Bujanovac, Trgovište i Surdulica.