Vesti

Doneta presuda u slučaju Zoletic i drugi protiv Azerbejdžana

/Beograd,ASTRA, 8.10.2021./ Evropski sud za ljudska prava juče, 7. oktobra, doneo je dugo očekivanu presudu u slučaju Zoletic i drugi protiv Azerbejdžana – 20116/12, a u korist 33 državljana Bosne i Hercegovine, koji su 2009. vrbovani i odvedeni u Azerbejdžan gde su bili prinudnom radu. Sud je doneo odluku da je država Azerbejdžan, uprkos saznanjima o trgovini ljudima, prinudnom radu i neljudskom tretmanu kome su radnici bili izloženi, a koje je dobila iz ASTRA izveštaja (izveštaja nastalog na osnovu svedočenja oštećenih radnika koji je sačinila ASTRA u saradnji sa partnerskim organizacijama iz BiH i Hrvatske), izveštaja Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije ECRI iz 2011. i izveštaja Grupe stručnjaka za borbu protiv trgovine ljudima Saveta Evrope GRETA iz 2014 − nije ispunila svoju proceduralnu obavezu da pokrene i sprovede efikasnu istragu u vezi sa navodnim prinudnim radom i trgovinom ljudima.

Pored toga, svim oštećenim radnicima dosuđena je i naknada nematerijalne štete u visini od 5.000 evra, a koje im treba isplatiti država Azerbejdžan.

Veliko nam je zadovoljstvo da smo svojim radom doprinele da makar i ovo parčence pravde koje zaslužuju žrtve slučaja SerbAz ugleda svetlost dana. Više o presudi i slučaju SerBaz (uz nekoliko korisnih linkova) možete naći OVDE!