Kampanje

DODELA DIPLOMA ŽENAMA KOJE SU ZAVRŠILE OBUKU ZA RAD NA RAČUNARU

/ Vranje, 25.09.2013. / Nakon dvomesečne uspešno završene bazične edukacije za rad na računaru ženama klijentkinjama SOS telefona Vranje koje su izložene porodičnom nasilju i koje su smeštene u Prihvatilište za žrtve nasilja u porodici u Vranju uručene su diplome o ploženom stručnom ispitu za rad na kompjuteru.

/ Vranje, 25.09.2013. / Nakon dvomesečne uspešno završene bazične edukacije za rad na računaru ženama klijentkinjama SOS telefona Vranje koje su izložene porodičnom nasilju i koje su smeštene u Prihvatilište za žrtve nasilja u porodici u Vranju uručene su diplome o ploženom stručnom ispitu za rad na kompjuteru.

Kroz program „SOS telefon Vranje za podršku i pomoći ženama izloženim porodičnom nasilju“, stručnu obuku je realizovalo Udruženje građana Odbor za ljudska prava Vranje u saradnji sa Narodnim Univerzitetom Vranje i Centrom za pružanje lokalnih usluga socijalne zaštite.

Cilj edukacije je osnaživanje žena kroz sticanje znanja i osposobljavanje za rad na računaru kao jedan od preduslova da žene izložene porodičnom nasilju lakše dobiju zaposlenje i sebi obezbede bolje plaćeni posao, čime bi stekle bolje uslove za ekonomsko osamostavljivanje i brži prekid ili izlazak iz porodičnog nasilja.

Bazična edukacija za rad na računaru, namenjena ženama izloženim porodičnom nasillju, po prvi put je organizovana u Vranju.

Prilog RTV Vranje.