Vesti

Do novembra ubijena 21 žena

/ Beograd,DANAS, 07.11.2014./ /Usaglašavanje propisa Srbije sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i u porodici.

Prošle godine u Srbiji su ubijene 43 žene, a do novembra ove godine 21. Policija primi više od 20.000 prijava, dok centri za socijalni rad registruju više od 9.000 žrtava nasilja u porodici. Istraživanja su pokazala da je svaka peta žena proganjana od strane člana porodice, sadašnjeg ili bivšeg partnera. Čak 80 odsto žrtava silovanja u Srbiji odustaje od gonjenja silovatelja – ističu u Autonomnom ženskom centru (AŽC).

Tanja Ignjatović iz AŽC kaže za Danas da je jedan od razloga za ovakvu statistiku to što ne postoje aktivnosti koje su vezane za prevenciju protiv nasilja nad ženama i u porodici, te da je potrebna veća uloga medija, ali i promene u obrazovnom sistemu.

– Potrebno je objasniti ljudima da je takvo ponašanje nedopustivo i koje su posledice istog. Još jedan razlog je i blaga kaznena politika. Naime, žrtve više puta prijavljuju nasilnike policiji, koji zatim dobiju samo upozorenje. Takođe, postupci dugo traju, nema besplatne pravne pomoći za žrtve, a u 70 odsto slučajeva nasilnici dobiju uslovnu kaznu, koju potom niko ne prati – objašnjava naša sagovornica.

Povodom godinu dana od potvrđivanja Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Srbiji, AŽC danas organizuje međunarodnu konferenciju. Ova konferencija posvećena je aktivnostima na usaglašavanju zakona i propisa Srbije sa standardima Konvencije, a u vezi sa poglavljima koja se odnose na materijalno pravo, istragu, sudski postupak, proceduralno pravo i zaštitne mere za žrtve nasilja.

Konvencija SE

Konvencija SE obavezuje Srbiju da uvede nova krivična dela, poput proganjanja, izmeni zakonske definicije silovanja i nasilja u porodici, te predvidi otežavajuće okolnosti za dela nasilja. Zahteva se i uvođenje hitnih mera zaštite, izrečenih u roku od najduže 24 časa, procena bezbednosnih rizika, zabrana obaveznog alternativnog razrešenja sporova, u cilju sprečavanja daljeg nasilja i osiguranja bezbednosti i zaštite žrtve.