Vesti

Članovi Odbora za ljudska prava Vranje posetili migrante u Preševu i Bujanovcu

/ Preševo, 11.07.2015. / Kancelarija Odbora za ljudska prava Vranje je tokom vikenda izvršila monitoring stanja izgnanih lica na području Preševa i Bujanovca.

/ Preševo, 11.07.2015. / Kancelarija Odbora za ljudska prava Vranje je tokom vikenda izvršila monitoring stanja izgnanih lica na području Preševa i Bujanovca.

U razgovoru sa „državljanima Avganistana, Pakistana, Sirije i drugih zemalja konstatovano je da nema rasne i verske diskriminacije, kao i da je zadovoljavajuće stanje u pružanju konkretnih informacija o njihovim pravima i obavezama od strane pripadnika državnih organa, ali i humanitarnih organizacija, kao i predstavnika lokalne samouprave“.

Odbor za ljudska prava Vranje – SOS telefon Vranje, uskoro pokreće akciju prikupljanja humanitarne pomoći za žene i decu migrante koji se privremeno nalaze u Centru za prihvat migranata u Preševu.