Arhiva

Branitelji ljudskih prava suočeni sa sve snažnijim ograničenjima

/19. jun 2008./ – U izveštaju o ljudskim pravima upućeno je upozorenje da se branitelji ljudskih prava svuda u svetu suočavaju sa sve snažnijim ograničenjima. To se odnosi i na Kinu, čije vlasti su se posebno obrušile na disidente uoči Olimpijskih igara.

/19. jun 2008./ – U izveštaju o ljudskim pravima upućeno je upozorenje da se branitelji ljudskih prava svuda u svetu suočavaju sa sve snažnijim ograničenjima. To se odnosi i na Kinu, čije vlasti su se posebno obrušile na disidente uoči Olimpijskih igara.

Izveštaj Posmatračke grupe za zaštitu branitelja ljudskih prava daje mešovitu sliku borbe za osnovna ljudska prava svuda u svetu. Dok broj branitelja ljudskih prava – kao što su advokati, sudije ili aktivisti za prava žena – raste, tako rastu i nastojanja vlasti da ograniče njihove akcije. Izveštaj o kršenjima ljudskih prava u stotinu zemalja zajednički su izradili pariska Međunarodna federacija za ljudska prava i ženevska Svetska organizacija protiv mučenja.
Grupe za zaštitu ljudskih prava pozivaju svetsku zajednicu da učini više za zaštitu branitelja ljudskih prava, posebno ove godine, kada se obeležava 60. godišnjica Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. (Izvor. „VoA“)