Vesti

AŽC – Demant kabinetu Ministarstva unutrašnjih poslova

/ AŽC, 20.10.2015. / Autonomni ženski centar je ukazao Ministarstvu unutrašnjih poslova na štetne posledice netačnog interpretiranja tzv. austrijskog modela zaštite i predloga AŽC-a za uvođenje “hitnih mera zaštite”.

/ AŽC 20.10.2015. / Autonomni ženski centar je ukazao Ministarstvu unutrašnjih poslova na štetne posledice netačnog interpretiranja tzv. austrijskog modela zaštite i predloga AŽC-a za uvođenje “hitnih mera zaštite”.

Demant kabinetu Ministarstva unutrašnjih poslova