Аутор: Odbor za ljudska prava Vranje

Arhuska konvencija je usvojena 25. juna 1998. godine na IV Konferenciji „Životna sredina za Evropu“ u gradu Arhusu (Danska). Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu žaštitu u pitanjima životne sredine (ratifikovana Arhuska konvencija) 12. maja 2009. godine ( „Sl. Glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 38/09). Odredbama člana 74. Ustava Republike Srbije („Sl. Glasnik RS“, br. 98/06), definisano je da svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju, da je svako, a posebno Republika Srbija i…

Read More

Ovo istraživanje posvećujemo mnogim ženama i deci koji i pored zakonskih odredbi, nakon izlaska iz kruga porodičnog nasilja, godinama ne mogu da realizuju kontinuiranu naplatu alimentacije, što doprinosi povećanju stepena njihovog siromaštva i urušavanju kvaliteta života. Iskreno verujemo da će ovo istraživanje doprineti bržem usvajanju Porodičnog Zakonika i da će zaživeti Alimentacioni fondovi. Tim S.O.S. telefona Vranje za pomoć i podršku ženama i deci žrtvama porodičnog nasilja. Istrazivanje – PRAVO NA ZAKONSKO IZDRZAVANJE  

Read More