Vesti

ASTRINI info-materijali za građane/ke Ukrajine

/ASTRA, 08.06.2022./ Preko 13.000 građana i građanski Ukrajine prošlo je kroz Srbiju od početka ratnih sukoba na tlu ove zemlje, dok je više od 6.000 još uvek na teritoriji Srbije. Priliv izbeglica nije mobilisao samo humanitarce već i mnoge trgovce ljudima i krijumčare, koji pokušavaju da zarade iskorišćavanjem ove posebno osetljive grupe. Naročito su ugrožene žene i deca. Zato je ASTRA razvila informativne flajere na ukrajinskom namenjene bezbednim migracijama i zaštiti od trgovine ljudima i nestanaka dece sa kontaktima za prijavljivanje slučaja, pomoć i podršku!