Arhiva

Akreditovani program stalnog stručnog usavršavanja nastavnika

/ Beograd, Astra, 11. Jun 2012. / – Po peti put za redom ASTRA je za svoj program “Trgovina ljudima (decom) – prevencija i edukacija” dobila akreditaciju od Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Akreditacija je dodeljena na period od dve godine, tj. za školsku 2012-13. i 2013-2014. godinu.

/ Beograd, Astra, 11. Jun 2012. / – Po peti put za redom ASTRA je za svoj program “Trgovina ljudima (decom) – prevencija i edukacija” dobila akreditaciju od Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Akreditacija je dodeljena na period od dve godine, tj. za školsku 2012-13. i 2013-2014. godinu. Program se sprovodi u cilju senzitivizacije nastavnika/ca (u srednjim i u osnovnim školama) i njihovog osposobljavanja da prepoznaju potencijalne žrtve trgovine ljudima (decom), kao i u cilju razvoja potencijala za pravovremenu prevenciju i edukaciju koje će biti fokusirane na najvulnerabilniji deo srednjoškolske populacije. Ocenjeno je da ovaj program doprinosi unapređivanju obrazovno-vaspitne prakse, kao i da ispunjava uslove za uspešno ostvarivanje programa u oblasti direktnog preventivnog rada. Katalog akreditovanih programa je dostupan na sajtu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja www.zavodsz.gov.rs