Kampanje

Akcija povodom 10. decembra u Vranju

/ Vranje, 10. 12. 2013. / U okviru obeležavanja 10. Decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava NVO Odbor za ljudska prava Vranje i Centar E8 organizovali su građansku akciju DRVO LJUDSKIH PRAVA u Vranju.

/ Vranje, 10. 12. 2013. / U okviru obeležavanja 10. Decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava NVO Odbor za ljudska prava Vranje i Centar E8 organizovali su građansku akciju DRVO LJUDSKIH PRAVA u Vranju.

Istovremeno volonteri civilnog sektora uz podršku građanki i građana realizovali su aktivnost informisanja i podele informativnog materijala za još dve kampanje: „16. Dana aktivnizma“ pod sloganom SILOVANJE JE ZLOČIN BEZ POVODA i kampanje „Potpisujem“ – ZA PRIMENU KONVENCIJE Saveta Evrope PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI, (usvojena u Narodnoj Skupštini Srbije 31. Oktobra 2013.)