Kampanje

Akcija „POTPISUJEM“u Vranju povodov 25. novembra – Međunarodnog dana protiv nasilja nad ženama

/ Povodom 25. novembra, Međunarodnog dana protiv nasilja nad ženama u ponedeljak, 25. novembra, aktivistkinje Odbora za ljudska prava Vranje i SOS telefona Vranje organizovali su akciju „Potpisujem“ u centru Vranja.

/ Vranje, 25. 11. 2013. / Povodom 25. novembra, Međunarodnog dana protiv nasilja nad ženama u ponedeljak, 25. novembra, aktivistkinje i aktivisti Odbora za ljudska prava Vranje i SOS telefona Vranje organizovali su akciju „Potpisujem“ u centru Vranja.

Građani su bili u prilici da potpisom podrže punu primenu Konvencije Saveta Evrope za sprečavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici, što je fokus regionalne kampanje „Potpisujem“, koja se trenutno sprovodi u šest zemalja.

U kampanji pored partnerskih organizacija učestvuje i skoro 30 ženskih organizacija iz cele Srbije, organizovanih u Mrežu Žene protiv Nasilja. Kampanja će trajati u kontinuitetu od novembra 2013. godine do novembra 2014. godine.

Kampanja je usmerena na informisanje građanki i građana o sadržaju Konvencije. Ona treba da utiče na promenu svesti celog društva, svakog pojedinca, da nasilje nije ispravan način rešavanja problema. Kampanja informiše građanke i građane o obavezama koje je država preuzela potvrđivanjem Konvencije, a to obuhvata sveobuhvatnu zaštitu žena i sprečavanje nasilja, gonjenje i kažnjavanje učinilaca nasilja i delotvoran i efikasan sistem praćenja primene odredbi Konvencije.