Ekologija

Akcija odbora za ljudska prava Vranje povodom 3, Novembra – Svetskog dana čistog vazduha

Povodom 03. novembra, Svetskog dana čistog vazduha, Odbor za ljudska prava Vranje sa partnerima i uz podršku učenika OŠ Vuk Karadžić, danas, 3. Novembra, organizovao je uličnu akciju podele informativnog materijala i razgovor sa građanima o značaju očuvanja čistog vazduha.

Akcija je organizovana u okviru projekta „U SUSRET EVROPI – POGLAVLJE 27, ARHUSKA KONVENCIJA I GRAD VRANJE“ ( unapređenje stanja životne sredine i jačanje ekološke svesti na lokalnom nivou ) uz podršku grada Vranja.

Ovom javnom kampanjom informisali smo građane i građanke o Arhuskoj Konvenciji o dostupnosti informacijama, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine.

Nedavno su objavljena istraživanja kvaliteta vazduha u Pčinjskom okrugu koja pokazuju da više od 80% teritorije Pčinjskog okruga ima čist vazduh. To su brdsko-planinski predeli  sa vrlo malo ili bez ikakvih ljudskih aktivnosti. Dobar kvalitet vazduha potvrdjen je prisustvom 58 vrsta epifitskih vrsta lišaja u Pčinjskom okrugu. Na prostoru od nešto manje od 20% nalazi se trinaest crnih tačaka na kojima je potrvrdjeno prisustvo teških metala koji potiču od intenzivnog odvijanja saobraćaja i industrije. Taj prostor zahvata dolinu Južne Morave i autoput Koridor X duž kojih se nalazi najveći broj naselja i odvijaju najbrojnije ljudske aktivnosti.  Na teritoriji grada Vranja to su Fabrika nameštaja “Simpo” i naselja Ristovac, Kupinince i Ranutovac, istakla je Mr Snežana Miloševic, ekspertkinja iz oblasti ekologije, stručna saradnica Odbora za ljudska prava Vranje  za program ekologije.

Adekvatna zaštita životne sredine je od osnovne važnosti po ljudsku dobrobit i uživanje osnovnih ljudskih prava, uključujući i samo pravo na život. Svaka osoba ima pravo da živi u životnoj sredini koja odgovara njenom zdravlju i blagostanju i ima dužnost, kako individualnu tako i u zajednici sa drugima, da štiti i unapređuje životnu sredinu u korist sadašnjih i budućih generacija.

Današnju akciju propratili su lokalni I regionalni mediji.