Arhiva

Akcija NVO i medija „Sprečimo trgovinu decom“

/ Vranje, 02. oktobar 2006. – AVP / NVO Astra, Odbor za ljudska prava iz Vranja, i Agencija Vranje Press (AVP), 2. oktobra 2006 u centru Vranja održali akciju upoznavanja gradjana sa problemom trgovine decom a u okviru akcije nacionalne prevencije ovog problema.

/ Vranje, 02. oktobar 2006. – AVP / NVO Astra, Odbor za ljudska prava iz Vranja, i Agencija Vranje Press (AVP), 2. oktobra 2006 u centru Vranja održali akciju upoznavanja gradjana sa problemom trgovine decom a u okviru akcije nacionalne prevencije ovog problema.

Podaci organizacije za Evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) ukazuju da godišnje 1,2 miliona dece u svetu postanu žrtve trgovine decom. Prema podacima Nevladine organizacije «Astra» iz Beograda u periodu od 2002. do 2005. godine registroano je 67 poziva na SOS telefon za žrtve trgovine ljudima.

Pozivi su bili vezani upravo za trgovinu decom. «Astra» navodi da je u poslednje dve godine broj poziva dece žrtava trgovine, povećan u odnosu na 2002. godinu sa deset na 44 procenta. – Upravo zbog toga je Odbor za ljudska prava iz Vranja kao deo mreže NVO «Astra» danas u Vranju organizovao upoznavanje gradjana sa problemom trgovine decom, kao jednim na prvi pogled «nevidljivim» ali u Srbiji svakako prisutnim problemom – objasnila je za Vranje Press, koordinatorka NVO Odbor za ljudska prava Suzana Antićž – Ristić. Ona je ukazala da je ovo početak druge faze medijske kampanje «Spasimo decu od trgovine ljudima», koju će obeležiti emitovanje pet televizijskih spotova u kojima poznate javne ličnosti ukazuju na ovaj problem.

Novinska Agencija Vranje Press (AVP) jedini je elektronski medij u regionu jugoistočne Srbije koji u kontinuitetu u posebnom servisu na sajtu prati problem trgovine ljudima u Srbiji, ali i šire u regionu. Video produkcija Vranje Pressa uradila je televizijski dokumentarno istraživački serijal u četiri epizode vezan za trgovinu ljudima na jugu Srbije koji je preveden i na albanski jezik i do sada prikazan na više od dvadeset regionalnih tv stanica u Srbiji. Serijal Vranje Pressa o trgovini ljudima koristi se i kao autentični edukacioni materijal na radionicama u zemlji i inostranstvu kada se govori o problemu trgovine ljudima. Akcija je danas održana pored Vranja u još deset gradova u Srbiji.