Vesti

AKCIJA: DRVO LJUDSKIH PRAVA U VRANJU – 10. DECEMBAR 2016.

/ Vranje, 10. decembar 2016. / Povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava I kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, Odbor za ljudska prava Vranje – SOS telefon Vranje organizovao je u centru Vranja uličnu akciju ”Drvo ljudskih prava“.

/ Vranje, 10. decembar 2016. / Povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava I kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, Odbor za ljudska prava Vranje – SOS telefon Vranje organizovao je u centru Vranja uličnu akciju ”Drvo ljudskih prava“.

Cilj akcije je informisanje i podizanje svesti građana i šire javnost o ljudskim pravima,o problemu trgovine ljudima, porodičnom I partnerskom nasilju nad ženama, o oblicima i mehanizmima zaštite.

Građani I građanke Vranja ispisivali su poruke o zaštiti ljudskih prava I simbolično ukrašavali drvo ljudskih prava. Ujedno, svojim potpisom, građani su podržali peticiju za proglašenje 18. maja – Danom sećanja na ubijene žene žrtve nasilja