Arhiva

8. Mart – Sto prva godina u ženskoj solidarnosti!

/ Vranje, 8. mart 2009. godine / SOS telefon Vranje u saradnji sa Komisijom za rodnu ravnopravnost grada Vranja, povodom obeležavanja 8. Marta, Međunarodnog dana žena organizovali su performans „Žene, odgovornost, solidarnost”.

/ Vranje, 8. mart 2009. godine / SOS telefon Vranje u saradnji sa Komisijom za rodnu ravnopravnost grada Vranja, povodom obeležavanja 8. Marta, Međunarodnog dana žena organizovali su performans „Žene, odgovornost, solidarnost”.

Performans „Žene, odgovornost, solidarnost”.

Performans „Žene, odgovornost, solidarnost”.

 

 

U subotu, 7. marta na platou u ulici Kralja Stefana Prvovenčanog, u Vranju, aktivistkinje SOS telefona Vranje u saradnji sa nevladinim organizacijama iz Vranja i Komisijom za RR”, podelili su građankama i građanima informativni materijal o pravima žena i zaštiti od porodičnog nasilja sa ciljem promocije ljudskih prava žena i poboljšanja položaja u društvu.

Ove godine, Međunarodni dan akcije ženske solidarnosti, akcije za radna prava žena i socijalnu pravdu, za ženska ljudska prava, u svetu se obeležava u znaku:

101. godine od obeležavanja 8. Marta – međunarodog dana borbe za ženska ljudska prava

30 godina od usvajanja CEDAW konvencije (protiv svih oblika nasilja nad ženama)

8. marta 2009. godine navršava se i deset godina od godišnjice Deklaracije o braniteljkama i braniteljima ljudskih prava UN (Deklaracija o pravima i odgovornostima pojedinki i pojedinaca, grupa i društvenih organa u unapređivanju i zaštiti univerzalno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda, usvojena od strane Generalne skupštine UN, 8. marta 1999.

U 2008. godini, u Vranju I okolini, u porodici od strane muškaraca ubijeno je 5 žena I dva maloletna deteta. Time je obaveza našeg društva I svih pojedinaca u institucijama koji rade na zaštiti žena od nasilja uporodici I ovog 8. Marta glavni zadatak.