Vesti

20 godina neprekidnog rada udruženja „Odbor za ljudska prava Vranje“

Udruženje građana Odbor za ljudska prava Vranje je nevladina, neprofitna, nepolitička organizacija, osnovana 1998. godine, najstarija je OCD u Vranju koja neprekidno radi 20 godina.
Ove godine, Odbor za ljudska prava Vranje obeležava 20 godina neprekidnog rada.

Udruženje građana Odbor za ljudska prava Vranje je nevladina, neprofitna, nepolitička organizacija, osnovana 1998. godine, najstarija je OCD u Vranju koja neprekidno radi 20 godina.
Ove godine, Odbor za ljudska prava Vranje obeležava jubilej – 20 godina neprekidnog rada.