Vesti

12. avgust – Međunarodni dan mladih obeležen akcijom u Vranju

/Vranje, 12. avgust 2019./ Aktivistkinje SOS Telefona Vranje i SOS Kutka za devojke uličnom akcijom obeležile danas 12.avgust – Međunarodni dan mladih. Devojke-aktivistkinje „SOS Kutka za devojke“, na SOS štandu, u razgovoru sa građankama i građanima „merili su vrste i jačinu“ porodično-partnerskog nasilja. Cilj akcije je bio da ukažemo da ne postoji manje ili veće rodno zasnovano nasilje, već da svako nasilje ima drugačiji oblik i jačinu.
Učesnici akcije su učili da ne postoji veće ili manje nasilje, tako što su vrste nasilja mapirali na tabli uličnog štanda u dve grupe: nasilje, i nije nasilje. Posle razgovora sa volonterkama SOS kutka za devojke, složili su se da svaki oblik nasilja ima intezitet 100%. Sa ulične akcije je poslata jedinstvena poruka da je prepoznavanje svih oblika rodno zasnovanog nasilja prvi korak efikasne zaštite.