Kutak za devojke Vesti

11. Oktobar – Međunarodni Dan devojčica – “Spusti prst ako…”

/Vranje, 11. oktobar 2020./ SOS Kutak za devojke – program Odbora za ljudska prava Vranje u nedelju 11. oktobra organizovao je u centru Vranja akciju pod nazivom „Spusti prst ako…“ povodom Međunarodnog dana devojčica.

Ujedinjene Nacije su 19.decembra 2011. godine usvojile Rezoluciju 66/170 kojom je ustanovljeno da je 11. oktobar Međunarodni dan devojčica, kako bi se uvažavala prava devojčica i specifični izazovi sa kojima se devojčice širom sveta suočavaju. Devojčice se suočavaju sa mnogim nejednakostima širom sveta. Mnogi globalni razvojni planovi ne uključuju ili nisu uzete u obzir devojke, a mnoga pitanja i problemi sa kojima se suočavaju postaju “nevidljivi”.

Više od 62 miliona devojčica širom sveta nema pristup obrazovanju, globalno, svake godine 12 miliona devojčica i devojaka stupa u brak pre 18. godine,  mnoge devojke su izložene seksualnom nasilju, a počinioci često nisu kažnjeni. Istraživanja na svetskom nivou, pokazuju i da je četvrtina devojčica žrtva nekog oblika fizičkog zlostavljanja, oko 70 miliona, prijavljuje zlostavljanje u uzrastu već od 15 godina.

Aktivistkinje SOS Kutka za devojke Vranje su sa prolaznicima igrale igricu „Spusti prst ako…“, čiji je cilj informisanje građanstva, posebno mlađe muške populacije „kako bi uvideli da neke stvari koje su njima uobičajene devojkama nisu“.

Tako na primer jedno pitanje bilo je  “Spusti prst ako te je strah da šetaš sam/a noću”, iskustvo nas navodi da se većina devojaka plaši ovakve šetnje, ali ne i dečaci.

Cilj akcije bio je da se ukaže na rodnu ne(ravnopravnost) u našem društvu i da je potrebno da se za poboljšanje položaja devojčica u društvu bore svi.

Rodna ravnopravnost nije samo apstraktni pojam koji se uređuje zakonima već je uređujemo mi svakoga dana našim postupcima.

Ova akcija je podržana od strane Fondacije Ana i Vlade Divac koji za osnovu projekta navode “Rodna ravnopravnost je važna dimenzija društvenog razvoja jer odražava nivo poštovanja ljudskih prava i ukazuje na korene diskriminacije. Ovo akcija je posvećena  povećanju svesti o neravnopravnosti sa kojom se devojčice suočavaju samo zato što su devojčice. Rodna analiza za Srbiju pokazuje da uprkos napretku „rodne nejednakosti i dalje postoje“.”

Odbor za ljudska prava Vranje je u oblasti rada sa devojkama kroz Program SOS Kutak za devojke Vranje,  dobitnik svetske With and For Girls nagrade kao najbolji program na svetu koji radi sa i za devojke. Program realizuje tim od oko 30 vršnjačkih edukatorki i volonterki sa ciljem smanjenja rodnozasnovanog nasilja i edukacije devojaka uzrasta 13 do 18 godina o tome šta je partnersko i porodično nasilje, kako ga prepoznati, gde i kome prijaviti, kako se zaštiti. Preko 3.000 devojaka u prethodne četiri godine sa juga Srije, iz Pčinjskog okruga, je informisano i steklo veštine prepoznavanja i zaštite od partnersko-porodičnog nsailja. Odbor za ljudska prava Vranje je najstarija organizacija NVO sektora na jugu Srbije sa 22 godine iskustva u radu na polju zaštite ljudskih prava. Pored Programa za devojke, koji je krunisan svetskom nagradom With and For Girls, u kontinuitetu 18 godina grupa žena realizuje Program za žene – SOS telefon za žene sa iskustvom porodično-partnerskog nasilja, jedina licencirana SOS usluga za žene  na ovom području, radi 24/7 i poziv na broj 0800 001 017 je besplatan.