ZAUSTAVI TRGOVINU LJUDIMA – KORONA VIRUS NIJE OPRAVDANJE (Video spot na srpskom jeziku).
NDALONI TREGTINË ME NJERËZ – VIRUS KORONA NUK ËSHTË JUSTIFIKIM (Video spot na albanskom jeziku).
ACHAV O BIKINIBE E MANUŠENDAR – KORONA VIRUS NA UCHAROL ODOJA BILACHI BUTHI (Video spot na romskom jeziku).
Vesti

U periodu od 01.01.2020. – 31.12.2020.god., SOS Telefon Vranje za pomoć I podršku ženama sa...

Vesti

Vesti

U okviru globalne pandemije COVID-19, u Srbiji je uvedeno vanredno stanje 15.marta, a ukinuto 6...

Publikacije